Tillbaka

aklidinium + formoterol
Duaklir Genuair

2017-12-14 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

UpptasEj

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

Godkännandedatum: 2014-11-09

Motivering

Duaklir Genuair - tillägg av formoterol till aklidinium synes inte reducera antalet exacerbationer jämfört med aklidinium ensamt och kombinationen upptas därför inte på Kloka Listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar