Tillbaka

olodaterol
Striverdi Respimat

2017-12-14 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

UpptasEj

Indikation

KOL

Förbehåll / Kommentar

-

Motivering

Olodaterol har dokumenterad positiv effekt på livskvalitet men inte på dyspné. Det saknas data på förebyggande effekt mot exacerbationer.

Expertrådet anser därför att Striverdi Respimat inte ska upptas på Kloka Listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid KOL. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar