Tillbaka

furosemid**
Furosemid …, Furix, Impugan

2017-12-14 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hjärtsvikt. Ödem av olika genes. Njursvikt.

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Furosemid är miljöklassificerat.

Motivering

Loop-diuretikum med snabbt insättande, dosberoende effekt. Symtomlindrande vid hjärtsvikt. Förstärker effekten av övrig hjärtsviktsbehandling. Kan ges vid njursvikt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Hjärtsvikt och asymtomatisk vänsterkammardysfunktion. Information från Läkemedelsverket. 2006;1:7-17. Läkemedelsverket
  2. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37:2129-200. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar