Tillbaka

spironolakton
Spironolakton …, Aldactone

2017-12-14 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tilläggsbehandling vid hypertoni

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av spironolakton kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Blodtryckssänkning ger en riskreduktion för insjuknande i hjärtkärlsjukdom. Spironolakton har en dokumenterad blodtryckssänkande effekt. Det är ett alternativ som tilläggsbehandling vid svårbehandlad hypertoni som inte kontrolleras av övriga rekommenderade läkemedel. Spironolakton är också ett förstahandsmedel vid medicinsk behandling av primär aldosteronism.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm M et al. 2013 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2013;31:1281-357. PubMed
  2. Chapman N, Dobson J, Wilson S, Dahlöf B, Sever PS, Wedel H, Poulter NR. Effect of spironolactone on blood pressure in subjects with resistant hypertension. Hypertension 2007;49:839-45. PubMed
  3. SBU-rapport nr 170/1U, 2007. Måttligt förhöjt blodtryck (2004) uppdatering 2007. SBU
  4. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2014;25(5):20–33. Läkemedelsverket
  5. Williams B et al; British Hypertension Society's PATHWAY Studies Group. Spironolactone versus placebo, bisoprolol, and doxazosin to determine the optimal treatment for drug-resistant hypertension (PATHWAY-2): a randomised, double-blind, crossover trial. Lancet. 2015 Sep 18. pii: S0140-6736 [Epub ahead of print] PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar