Andningsvägar

 

.

Vid långvariga besvär från näsa och bihålor har dagliga sköljningar av näshålan med koksaltlösning gynnsam effekt. Information om hjälpmedel kan fås på apotek. Lär patienten korrekt sprayteknik. 

 

.

Vid långvariga besvär från näsa och bihålor har dagliga sköljningar av näshålan med koksaltlösning gynnsam effekt. Information om hjälpmedel kan fås på apotek. Lär patienten korrekt sprayteknik. 

Nasala steroider är effektivare än perorala antihistaminer mot nästäppa.

ANTIHISTAMIN

Desloratadin …, Aerius Dasselta

NASAL STEROID

Lägsta möjliga underhållsdos bör eftersträvas.

Mometason …, Mommox Nasonex

Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen.

ÖGONDROPPAR

Vid milda besvär och som tillägg till farmakologisk behandling kan tårsubstitut lindra. Natriumkromoglikat har inte en omedelbar effekt. Behandlingen bör därför helst påbörjas före förväntad exponering för allergen och lämpar sig för dem som har långdragna besvär. Vid kortvarig exponering kan antihistamin vara att föredra. Kombinationsbehandling med antihistamintabletter och ögondroppar mot allergi ger en additiv effekt.

I första hand

Lecrolyn, Lomudal
Lecrolyn Sine

I andra hand - vid otillräcklig effekt

Emadine

NASAL STEROID

Lägsta möjliga underhållsdos bör eftersträvas.

Mometason …, Mommox Nasonex

Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen.

LOKALT ANTIKOLINERGIKUM

Vid hypersekretion

Atrovent Nasal

NASAL STEROID

Mometason …, Mommox Nasonex

Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen.

Hos patienter med återkommande akuta episoder av rinosinuit kan förebyggande behandling med nasal steroid prövas.

NASAL STEROID

Mometason …, Mommox Nasonex

Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen.

Akut maxillarsinuit, Akut streptokocktonsillit, Recidiv av streptokocktonsillit, se rubriken Övre luftvägsinfektioner i avsnittet Infektioner.

Betametason ..., Betapred

Tabletter med betametason kan lösas i vatten, tuggas eller sväljas hela.

Lär patienten att inhalera rätt!
Läs mer »

Hälsosamma levnadsvanor
•    Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser.
      Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommenderad fysisk aktivitet vid
     astma,
Fyss.

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symtomfrihet även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. Utvärdera behandlingen med ACT (Asthma Control Test), Viss.

Under graviditet och amning behandlas astma på samma sätt som annars.
Behandla allergi och astma under graviditet och amning, Janusinfo.

Vid spraybehandling bör spacer förskrivas som hjälpmedel. Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator, Janusinfo.

Se även:
Inhalera rätt, instruktionsfilmer på Janusinfo
Astma hos vuxna
, Viss
Läkemedelsbehandling vid astma, Läkemedelsverket

Steg 1

Astmabesvär enstaka gånger per vecka

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

I första hand

Buventol Easyhaler

I andra hand – vid svårighet att hantera pulverinhalator

Airomir

spray (med spacer). 

Överväg inhalationssteroid i låg dos vid besvär >2 gånger per månad eller anamnes på exacerbation.

Steg 2

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per vecka

Tillägg till steg 1

Utvärdera effekten av behandlingen. Kontrollera inhalationstekniken vid utebliven effekt.

INHALATIONSSTEROIDER

I första hand

Giona Easyhaler

I andra hand – vid svårighet att hantera pulverinhalator

Alvesco

spray (med spacer). 

Steg 3

Kvarstående astmabesvär

Det är viktigt att utvärdera effekten av inhalationssteroid innan långverkande beta-2-stimulerare (LABA) läggs till. Inhalationssteroid ska alltid behållas då LABA läggs till.

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA

I första hand

Bufomix Easyhaler

I andra hand – vid svårighet att hantera pulverinhalator

Flutiform

spray (med spacer) 

Lär patienten att inhalera rätt!
Läs mer »

Hälsosamma levnadsvanor

•    Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Gäller även föräldrar
     som röker. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommenderad fysisk aktivitet vid
     astma
, Fyss.

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symtomfrihet även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. För barn i åldern 4–11 år, utvärdera behandlingen med C-ACT (Childhood Asthma Control Test).

Vid spraybehandling bör spacer förskrivas som hjälpmedel. Till barn under 4 år bör även mask förskrivas. Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator, Janusinfo.

Se även:
Inhalera rätt, instruktionsfilmer på Janusinfo
Astma/obstruktiv bronkit hos barn och ungdomar, Viss
Läkemedelsbehandling vid astma, Läkemedelsverket

Barn 6 månader - 6 år

Lindriga infektionsutlösta besvär

Airomir

spray (med spacer)

Episodisk astma (cirka 10 dagars behandling)

Flutide Evohaler

spray (med spacer). Från 1 års ålder.

Montelukast …, Singulair

Utvärdera effekten av behandlingen. Om barnet fortfarande har besvär efter cirka 10 dagars behandling bör barnläkare konsulteras.

Om behov av behandling föreligger mer än 4 gånger per år är kontakt med barnläkare indicerad.

Barn 7-17 år - Steg 1

Astmabesvär enstaka gånger per vecka

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

I första hand

Buventol Easyhaler

I andra hand – vid svårighet att hantera pulverinhalator

Airomir

spray (med spacer) 

Överväg inhalationssteroid i låg dos vid besvär >2 gånger per månad eller anamnes på exacerbation.

Barn 7-17 år - Steg 2

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per vecka

Tillägg till steg 1

Utvärdera effekten av behandlingen. Kontrollera inhalationstekniken vid utebliven effekt.

INHALATIONSSTEROID eller LEUKOTRIENANTAGONIST

I första hand

Giona Easyhaler
Montelukast …, Singulair

I andra hand – vid svårighet att hantera pulverinhalator

Flutide Evohaler

spray (med spacer). 


Barn 7-17 år - Steg 3

Vid kvarstående astmabesvär kontakta barnläkare.

LUFTRÖRSVIDGANDE

Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkel att använda och prisvärd.

I första hand

Airomir

spray (med spacer)

Ipratropiumbromid ..., Atrovent

spray (med spacer)

I andra hand

Salbutamol ..., Airomir Ventoline

lösning för nebulisator

Atrovent, Ipraxa

lösning för nebulisator

PERORALA STEROIDER

Betametason ..., Betapred
Prednisolon ...

Tabletter med betametason kan lösas i vatten, tuggas eller sväljas hela.

Se även:
Astma – akut anfall, Viss
Akut astma hos barn och ungdomar – behandling i primärvården, Viss

Behandla KOL efter symtom och exacerbationsfrekvens.
Läs mer »

Hälsosamma levnadsvanor

•   Rökstopp bromsar sjukdomens progress och är den enskilt viktigaste åtgärden.
     Erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•   Fysisk aktivitet är viktigt vid alla stadier av sjukdomen.
     Rekommenderad fysisk aktivitet vid KOL, Fyss.

Långverkande luftrörsvidgare är basen i läkemedelsbehandlingen. Målet med behandlingen är att minska symtomen, förhindra exacerbationer och förbättra livskvaliteten. För patienter som kan inhalera korrekt och med tillräcklig kraft är pulverinhalator att föredra, annars bör sprayinhalator med spacer prövas.

Se även:
KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom, Viss
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), Läkemedelsverket

Lär patienten att inhalera rätt!

Inhalera rätt, instruktionsfilmer på Janusinfo

GOLD A

Lindriga eller sporadiska symtom (CAT<10 p) och 0–1 exacerbation i öppenvård senaste året

Vidbehovsmedicinering

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

Buventol Easyhaler
Airomir

spray (med spacer)

KORTVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM

Ipratropiumbromid ..., Atrovent

spray (med spacer)

Bör inte användas tillsammans med långverkande antikolinergikum.

GOLD B

Betydande symtom (CAT≥10 p) och 0–1 exacerbation i öppenvård senaste året

GOLD B – betydande symtom och FEV1 ≥50 %
GOLD C – lindriga eller sporadiska symtom och FEV1 <50 %

Underhållsbehandling

I första hand

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)

Incruse Ellipta
Spiriva Respimat

spray (med spacer)

I andra hand

LÅNGVERKANDE BETA-2-STIMULERARE (LABA)

Onbrez Breezhaler
Serevent Evohaler

spray (med spacer)


KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA

Ultibro Breezhaler

ELLER KOMBINERA LAMA OCH LABA

Spiriva Respimat

spray (med spacer)

+
Serevent Evohaler

spray (med spacer)

GOLD C

Lindriga symtom (CAT<10 p) och ≥2 exacerbationer i öppenvård eller ≥1 i slutenvård senaste året.

Underhållsbehandling

I första hand

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKUM (LAMA)

Incruse Ellipta
Spiriva Respimat

spray (med spacer)

I andra hand

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA

Ultibro Breezhaler

ELLER KOMBINERA LAMA OCH LABA

Spiriva Respimat

spray (med spacer)

+
Serevent Evohaler

spray (med spacer)

GOLD D

Betydande symtom (CAT≥10 p) och ≥2 exacerbationer i öppenvård eller ≥1 i slutenvård senaste året.

I första hand

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA OCH LABA

Ultibro Breezhaler

I andra hand - vid fortsatta exacerbationer

Tillägg av kortison ger en något ökad risk för pneumoni.

KOMBINATIONSPREPARAT LAMA + LABA + ICS

ELLER KOMBINERA LAMA OCH LABA + ICS

Spiriva Respimat

spray (med spacer)

+
Salmeterol/Fluticasone..., Seretide Evohaler

spray (med spacer)

Specialiserad vård

Vid kronisk bronkit, ≥2 exacerbationer per år och och FEV1 <50 % av förväntat, tillägg av

Daxas

.

.

Akutbehandling/korttidsbehandling av KOL

LUFTRÖRSVIDGANDE

Spray med spacer har lika god effekt som nebulisator, är enkel att använda och prisvärd.

I första hand

Airomir

spray (med spacer)

Ipratropiumbromid ..., Atrovent

spray (med spacer)

I andra hand

Salbutamol ..., Airomir Ventoline

lösning för nebulisator

Atrovent, Ipraxa

lösning för nebulisator

PERORALA STEROIDER

Betametason ..., Betapred
Prednisolon ...

*Tabletter med betametason kan lösas i vatten, tuggas eller sväljas hela. 

KOL – akut behandling exacerbation, Viss

Nedre luftvägsinfektioner, se avsnittet Infektioner.