Allergisk rinokonjunktivit

 

.

Vid långvariga besvär från näsa och bihålor har dagliga sköljningar av näshålan med koksaltlösning gynnsam effekt. Information om hjälpmedel kan fås på apotek. Lär patienten korrekt sprayteknik. 

 

.

Vid långvariga besvär från näsa och bihålor har dagliga sköljningar av näshålan med koksaltlösning gynnsam effekt. Information om hjälpmedel kan fås på apotek. Lär patienten korrekt sprayteknik. 

Nasala steroider är effektivare än perorala antihistaminer mot nästäppa.

ANTIHISTAMIN

Desloratadin …, Aerius Dasselta

NASAL STEROID

Lägsta möjliga underhållsdos bör eftersträvas.

Mometason …, Mommox Nasonex

Observera att vissa förpackningsstorlekar inte ingår i läkemedelsförmånen.

ÖGONDROPPAR

Vid milda besvär och som tillägg till farmakologisk behandling kan tårsubstitut lindra. Natriumkromoglikat har inte en omedelbar effekt. Behandlingen bör därför helst påbörjas före förväntad exponering för allergen och lämpar sig för dem som har långdragna besvär. Vid kortvarig exponering kan antihistamin vara att föredra. Kombinationsbehandling med antihistamintabletter och ögondroppar mot allergi ger en additiv effekt.

I första hand

Lecrolyn, Lomudal
Lecrolyn Sine

I andra hand - vid otillräcklig effekt

Emadine