Astma hos vuxna

Lär patienten att inhalera rätt!
Läs mer »

Hälsosamma levnadsvanor
•    Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser.
      Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommenderad fysisk aktivitet vid
     astma,
Fyss.

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symtomfrihet även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. Utvärdera behandlingen med ACT (Asthma Control Test), Viss.

Under graviditet och amning behandlas astma på samma sätt som annars.
Behandla allergi och astma under graviditet och amning, Janusinfo.

Vid spraybehandling bör spacer förskrivas som hjälpmedel. Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator, Janusinfo.

Se även:
Inhalera rätt, instruktionsfilmer på Janusinfo
Astma hos vuxna
, Viss
Läkemedelsbehandling vid astma, Läkemedelsverket

Steg 1

Astmabesvär enstaka gånger per vecka

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

I första hand

Buventol Easyhaler

I andra hand – vid svårighet att hantera pulverinhalator

Airomir

spray (med spacer). 

Överväg inhalationssteroid i låg dos vid besvär >2 gånger per månad eller anamnes på exacerbation.

Steg 2

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per vecka

Tillägg till steg 1

Utvärdera effekten av behandlingen. Kontrollera inhalationstekniken vid utebliven effekt.

INHALATIONSSTEROIDER

I första hand

Giona Easyhaler

I andra hand – vid svårighet att hantera pulverinhalator

Alvesco

spray (med spacer). 

Steg 3

Kvarstående astmabesvär

Det är viktigt att utvärdera effekten av inhalationssteroid innan långverkande beta-2-stimulerare (LABA) läggs till. Inhalationssteroid ska alltid behållas då LABA läggs till.

KOMBINATIONSPREPARAT STEROID OCH LABA

I första hand

Bufomix Easyhaler

I andra hand – vid svårighet att hantera pulverinhalator

Flutiform

spray (med spacer)