Akut antikonception

Akut antikonception ska påbörjas så snart som möjligt efter oskyddat samlag.

I första hand

Ellaone

receptfritt

Engångsdos, har effekt upp till 5 dygn efter samlag. Skyddseffekten kan vara lägre vid hög kroppsvikt.

I andra hand

Levonorgestrel ..., Frivelle LevoDonna
Postinor

receptfritt

Engångsdos, har effekt upp till 3 dygn efter samlag. Skyddseffekten kan vara lägre vid hög kroppsvikt.


Kopparspiral är mycket effektivt om insättning sker inom 5 dygn efter samlag.