Psoriasis


Hälsosamma levnadsvanor

• Psoriasis är förknippat med kardiovaskulär och metabol sjukdom såsom hypertoni,        diabetes, fetma och depression. Individuell genomgång av riskfaktorer kopplade till   levnadsvanor rekommenderas.
• Rökning kan försämra psoriasis. Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande   insatser. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
• Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss. Överväg FaR.
• Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.

 

Barn ska alltid remitteras till hudspecialist.

Mild psoriasis

Se Glukokortikoider för utvärtes bruk

På bål, extremiteter och i hårbotten: Grupp III, starkt verkande.
I ansikte och i hudveck: Grupp I-II, milt respektive medelstarkt verkande.

Se Mjukgörare

Zoriaxol

salva

Calcipotriol/Betamethasone, Daivobet

salva

Daivobet, Dovobet Xamiol

gel till hårbotten

Kalcipotriol/Betametason ..., Enstilar

kutant skum

Specialiserad vård

Medelsvår - svår psoriasis och när lokalbehandling är otillräcklig

Remiss till hudspecialist för ställningstagande till ljusbehandling alternativt buckybehandling, samt till systemisk läkemedelsbehandling.

Systemisk behandling kombineras oftast med lokalbehandling. Mjukgörare ska alltid användas som underhållsbehandling och vid recidiv ska i första hand lokala glukokortikoider eller glukokortikoider/kalcipotriol användas. 

Se även Psoriasisartrit i avsnittet Smärta och inflammation.
Psoriasis, Viss 
Läkemedelsbehandling av psoriasis, Läkemedelsverket.

I första hand

Methotrexate ..., Metotab

tablett

Metoject, Metotrexat Ebb
Metojectpen

inj

Acitretin ..., Neotigason

 

..

I andra hand

Humira
Enbrel
Inflectra