Förstoppning hos vuxna

Hälsosamma levnadsvanor

•   Kost med högt fiberinnehåll.

•   Regelbunden fysisk aktivitet, till exempel löpning eller rask promenad.

I första hand

Inolaxol

I andra hand

Laktulos …, Duphalac
Lacrofarm, Laxido Apelsin Laximyl
Laxiriva
Movicol
Moxalole
Omnicol

Tilläggsbehandling vid behov

Microlax
Cilaxoral


Kan användas även för långtidsbehandling utan risk för påverkan på den normala tarmfunktionen.

Opioidinducerad förstoppning, se avsnittet Smärta och inflammation.