Sökresultat

D-vitaminbrist (S-25-OH-vitamin D <25 nmol/l) är globalt ett stort problem, men det är oklart hur omfattande problemet är i Sverige. Riskfaktorer är bristande solexponering, täckande klädsel, mörk hud, hög ålder och malabsorption.

Se även D-vitaminbrist, Viss

D-VITAMIN

Benferol

800 IE/dygn

Divisun

2000 IE/dygn

Vid samtidigt lågt kalciumintag

Kalcipos-D forte

tablett

Calcichew-D3 Citron, Kalcipos-D forte Recikalc-D Forte

tuggtablett

D-vitaminbrist (S-25-OH-vitamin <25 nmol/l) är mycket vanligt vid kronisk njursjukdom. Tidig behandling kan förebygga/fördröja utveckling av metabol bensjukdom och sekundär hyperparatyreoidism vid njursjukdom.

D-VITAMIN

Benferol