Sökresultat

 

Hälsosamma levnadsvanor
Vid inflammatoriska ledsjukdomar är levnadsvanor mycket viktiga.

•   Fysisk aktivitet ger lägre sjukdomsaktivitet.
•   Rökning ger sämre behandlingsresultat och ökar risken för komorbiditet. Erbjud     stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, Socialstyrelsen

Hälsosamma levnadsvanor
Vid inflammatoriska ledsjukdomar är levnadsvanor mycket viktiga.
• Fysisk aktivitet, särskilt styrketräning, ger lägre sjukdomsaktivitet.
• Rökning ger sämre behandlingsresultat och ökar risken förkomorbiditet. Erbjud stödjande insats. Nikotinberoende, se avsnittet Psykiatri

COX-hämmare (NSAID)

I första hand

Naproxen ..., Alpoxen Pronaxen

I andra hand

Vid otillräcklig effekt

Orudis Retard

Vid ökad risk för gastrointestinala biverkningar

Celecoxib ..., Celebra

För behandling med COX-hämmare (NSAID) hos äldre, se avsnittet Äldre och läkemedel. 

För ulcusprofylax vid behandling med COX-hämmare se Ulcusprofylax i avsnittet Matsmältningsorgan.

Steroider

STEROID FÖR INTRA- OCH EXTRAARTIKULÄR INJEKTION

Hälsosamma levnadsvanor
Vid inflammatoriska ledsjukdomar är levnadsvanor mycket viktiga.
• Fysisk aktivitet, särskilt styrketräning, ger lägre sjukdomsaktivitet.
• Rökning ger sämre behandlingsresultat och ökar risken för
komorbiditet.
Erbjud stödjande insats. Nikotinberoende sid 112
Depo-Medrol
Depo-Medrol cum lidocain

STEROID FÖR INTRAARTIKULÄR INJEKTION

Lederlon, Lederspan Trica

PERORAL STEROID

Vid specifika inflammatoriska tillstånd, till exempel polymyalgia reumatica.

Prednisolon ...

Vid steroidbehandling, vidta åtgärder för prevention av osteoporos. Se avsnittet Osteoporos.