Astma hos barn 6 månader - 11 år

Hälsosamma levnadsvanor

•    Vid rökning, rekommendera rökstopp för dem i hemmet som röker och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Vid otillräcklig fysisk aktivitet, rekommendation om regelbunden fysisk aktivitet och begränsning av stillasittande. Rekommenderad fysisk aktivitet vid  astma, Fyss. Överväg FaR.

Målet med astmabehandlingen är normal lungfunktion och symtomfrihet dygnet runt, även vid fysisk aktivitet. Eftersom astmasjukdomen varierar i svårighetsgrad över tid bör behandlingen följas upp och anpassas. För barn i åldern 4–11 år, utvärdera behandlingen med AKT (Astmakontrolltest för barn mellan 4 och 11 år).

Vid spraybehandling bör spacer förskrivas som hjälpmedel. Till barn under 4 år bör även mask förskrivas.
Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator, Janusinfo.

Se även:
Inhalera rätt, instruktionsfilmer på Janusinfo
Astma/obstruktiv bronkit hos barn och ungdomar, Viss

Barn 6 månader - 5 år

Lindriga infektionsutlösta besvär - vid behov

Airomir

spray (med spacer)

Episodisk astma - cirka 10 dagars behandling

I första hand

INHALATIONSSTEROID

Flutide Evohaler

spray (med spacer). Från 1 års ålder.

I andra hand

LEUKOTRIENANTAGONIST

Montelukast …, Singulair

Utvärdera effekten av behandlingen. Om barnet fortfarande har besvär efter cirka 10 dagars behandling bör barnläkare konsulteras.

Om behov av behandling föreligger mer än 4 gånger per år är kontakt med barnläkare indicerad.

Barn 6-11 år - Steg 1

Astmabesvär enstaka gånger per månad

Vid behov

KORTVERKANDE BETA-2-STIMULERARE

Buventol Easyhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Airomir

spray (med spacer) 

Överväg inhalationssteroid i låg dos vid besvär >2 gånger per månad eller anamnes på exacerbation.

Barn 6-11 år - Steg 2

Kontinuerliga eller återkommande astmabesvär >2 gånger per månad

Tillägg till steg 1

Utvärdera effekten av behandlingen. Säkerställ korrekt inhalationsteknik vid varje tillfälle.

I första hand

INHALATIONSSTEROIDER

Giona Easyhaler

Vid svårighet att hantera pulverinhalator

Flutide Evohaler

spray (med spacer). 

I andra hand

LEUKOTRIENANTAGONIST

Montelukast …, Singulair


Barn 6-11 år - Steg 3

Vid kvarstående astmabesvär kontakta barnläkare.