Tillbaka

takrolimus
Dailiport

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp njursjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Immunosuppresion vid njurtranplantation.

Förbehåll / Kommentar

Standardbehandling vid njurtransplantation i regionen är immunsuppression med takrolimus i tvådos (Adport) tillsammans med mykofenolat i tvådos och prednisolon. Detta är den bäst dokumenterade regimen och den är oförändrad sedan många år. Rekommendation av Dailiport är för övergång från Advagraf och inte från Adport i tvådos. Övergång från Advagraf till Dailiport är förankrad hos transplantations- och njurmedicinklinikerna i regionen.

Säker övergång innebär information till patienten och extra kontroll av läkemedelskoncentration. Därefter uppföljning enligt klinisk rutin.

Dailiport finns i ny styrka 2 mg som inget annat depåpreparat har. Denna styrka har ett extra fördelaktigt pris.

Motivering

Takrolimus är ett förstahandsmedel vid organtransplantation. Standardprotokollet vid njurtransplantation i Region Stockholm är inte depåpreparat (Advagraf), men en andel av patienter ges depåpreparat där man har fördel av endosförfarande. Dailiport bedöms vara bioekvivalent med originalpreparatet Advagraf. Generikaövergång till Dailiport för dessa patienter innebär betydande minskning av behandlingskostnad (minst 30 %).


Utredningsmaterial och referenser

  1. Dailiport Summary Public Assessment Report och Scientific Discussion.
  2. Gantar K, Skerget K, Mochkin I, Bajc A. Meeting Regulatory Requirements for Drugs with a Narrow Therapeutic Index: Bioequivalence Studies of Generic Once-Daily Tacrolimus. Drug, Healthcare and Patient Safety 2020:12 151-60 PubMed Fulltext
  3. Expertgruppen för njursjukdomar. Riktlinjer för immunsuppression vid njurtransplantation Janusinfo

Bedömning utförd av

,