Tillbaka

natriumvätekarbonat
Natriumbikarbonat Meda

2020-12-09 Expertgrupp njursjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Metabol acidos vid njursvikt

Förbehåll / Kommentar

Vid kronisk njursvikt föreligger ofta både metabol acidos och hyperkalemi. Normalisering av acidos med tabletter natriumbikarbonat har i en meta-analys visats förlångsamma den fortsatta försämringstakten avseende njurfunktion och kan leda till förbättrat näringsstatus. Korrigering av acidos med bikarbonat är därför viktigt vid såväl akut som kronisk njursvikt.

Natriumbikarbonat kan användas vid behandling av metabol acidos vid njursvikt. Man bör eftersträva normalisering av plasma koldioxid/standardbikarbonat. Vid uttalad acidos inleds behandlingen lämpligen på sjukhus. Natriumbikarbonat ger betydligt mindre tendens till natriumretention och hypertoni än motsvarande mängd natriumklorid.

Natriumbikarbonattabletterna kan delas eller krossas.

Natriumvätekarbonat bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Till följd av skada på njurtubulis funktioner vid kronisk njursvikt föreligger retention av vätejoner ledande till metabol acidos. Detta leder i sin tur till brist på bikarbonat, som korrigeras med natriumbikarbonat.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Ahmed AR, Lappin D. Oral alkali therapy and the management of metabolic acidosis of chronic kidney disease: A narrative literature review. World J Nephrol. 2018;7(6):117-22. PubMed
  2. Goraya N, Wesson DE. Management of the Metabolic Acidosis of Chronic Kidney Disease. Adv Chronic Kidney Dis. 2017;24(5):298-304. PubMed 
  3. Hu MK, Witham MD, Soiza, RL. Oral Bicarbonate Therapy in Non-Haemodialysis Dependent Chronic Kidney Disease Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. J. Clin. Med. 2019, 8, 208. PubMed Fulltext

Bedömning utförd av

Expertgrupp njursjukdomar