Tillbaka

darbepoetin alfa
Aranesp

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp njursjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Renal anemi

Förbehåll / Kommentar

Anemibehandling med erytropoesstimulerande läkemedel (ESL) medför förbättrad livskvalitet och fysisk funktionsförmåga. Mål för behandling är stabilt Hb-värde i intervallet 100-120 g/l.

Darbepoetin alfa (Aranesp) är ett medellångverkande ESL med god dokumentation och stort användningsområde.

Darbepoetin alfa (Aranesp) kan ges subkutant eller intravenöst vid renal anemi.

Darbepoetin alfa bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Anemibehandling med erytropoesstimulerande läkemedel (ESL) medför förbättrad livskvalitet och fysisk funktionsförmåga. Preparatet är väldokumenterat. Behandlingseffekt och säkerhet är oberoende av administrationsväg.

Kostnaden för darbepoetinbehandling är något högre än för epoetin theta. Har fördel att kunna ges med glesare administreringsintervall jämfört med kortverkande ESL.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Anemia Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease. Kidney Int., Suppl. 2012;2:275-335. KDIGO
  2. Locatelli F, Bárány P, Covic A, De Francisco A, Del Vecchio L, Goldsmith D et al; ERA-EDTA ERBP Advisory Board. Kidney Disease: Improving Global Outcomes guidelines on anaemia management in chronic kidney disease: a European Renal Best Practice position statement. Nephrol Dial Transplant. 2013;28:1346-59. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp njursjukdomar