Tillbaka

epoetin theta
Eporatio

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp njursjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Renal anemi

Förbehåll / Kommentar

Anemibehandling med erytropoesstimulerande läkemedel (ESL) medför förbättrad livskvalitet och fysisk funktionsförmåga. Mål för behandlingen är stabilt Hb-värde i intervallet 100-120 g/l.

Eporatio, epoetin theta (kortverkande ESL), är ett originalpreparat som godkänts av EMA och Läkemedelsverket i oktober 2009 för behandling av renal anemi. Epoetin theta har även godkänts för indikationen behandling av symtomatisk anemi hos vuxna cancerpatienter med icke-myeloida maligniteter som behandlas med kemoterapi.

Ren erytrocytaplasi orsakad av neutraliserande antikroppar mot erytropoietin har rapporterats i samband med erytropoietinbehandling, inklusive med epoetin theta. Det har visats att dessa antikroppar korsreagerar med alla epoetiner och patienter med misstänkt eller bekräftad förekomst av neutraliserande antikroppar mot erytropoietin bör inte övergå till epoetin theta. Risken för erytrocytaplasi bedöms inte större än för andra ESL-preparat.

Intravenös administrering är förenat med något högre dosbehov (10-20 procent) i de flesta studier. I sortimentet är det något färre styrkor än andra epoetinpreparat, vilket bedöms ha marginell betydelse för användningen.

Epoetin theta bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Anemibehandling med erytropoesstimulerande läkemedel (ESL) medför förbättrad livskvalitet och fysisk funktionsförmåga. Lågt pris och god dokumentation av effekt och säkerhet.

Fördelaktig prisbild för Eporatio (prisuppgifter TLV november 2020).


Utredningsmaterial och referenser

  1. Eporatio: EPAR - Product Information. EMA
  2. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Anemia Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease. Kidney Int., Suppl. 2012;2:275-335. KDIGO
  3. Locatelli F, Bárány P, Covic A, De Francisco A, Del Vecchio L, Goldsmith D et al; ERA-EDTA ERBP Advisory Board. Kidney Disease: Improving Global Outcomes guidelines on anaemia management in chronic kidney disease: a European Renal Best Practice position statement. Nephrol Dial Transplant. 2013;28:1346-59. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp njursjukdomar