Tillbaka

järnkarboximaltos
Ferinject

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp njursjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av järnbrist vid följande tillstånd:
• När perorala järnpreparat är ineffektiva eller inte kan användas
• Vid kliniskt behov av snabb tillförsel av järn

Förbehåll / Kommentar

Trevärt järn. Ferinject ges endast intravenöst som injektion eller infusion.

Läkemedlet förenar god säkerhet med hög effektivitet vid funktionell eller absolut järnbrist hos patienter med kronisk njursvikt. Används oftast i kombination med erytropoesstimulerande läkemedel vid renal anemi. Används även inom andra specialiteter, till exempel gastroenterologi, hematologi, onkologi och geriatrik.

Ferinject är ett järnpreparat som godkänts av EMA och Läkemedelsverket 2008. Ferinject administreras intravenöst och har mycket låg risk för allvarliga biverkningar såsom anafylaktoida reaktioner. I de kliniska studierna finns inga indikationer på att behandling med Ferinject leder till allvarliga överkänslighetsreaktioner.

Ferinject ingår inte i läkemedelsförmånen för patienter i hemodialys, TLV.

Järnkarboximaltos bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

God dokumentation, effekt och säkerhet [1-9]. Ferinject rekommenderas när behov av att ge höga järndoser (≥500 mg) vid enstaka tillfällen föreligger.

Användning av parenteralt järn ger betydande effekter då det leder till ett lägre dosbehov av erytropoesstimulerande läkemedel.

I en tidigare sammanställning av 13 studier av hemodialyspatienter kunde ESL-doser minskas med i genomsnitt cirka 40 procent och samtidigt förbättrades Hb med cirka 15 procent [3].

En metaanalys av randomiserade kontrollerade studier på patienter med kronisk njursjukdom med och utan dialysbehandling visade att Hb stiger 8 g/l mer vid intravenös järnbehandling jämfört med oral behandling och att ESL-veckodoser är i genomsnitt 28 E/kg lägre vid intravenös behandling [2].

Vid behandling av patienter med icke-dialyskrävande njursvikt kan intravenös järnbehandling användas när peroral behandling har dålig effekt eller ger biverkningar. I jämförelse mellan peroralt järn och järnkarboxymaltos ses snabbare ökning av hemoglobin och högre ferritin och transferrinmättnad med intravenös behandling samt längre tid till behov av ESL-initiering [7-8].


Utredningsmaterial och referenser

  1. Rozen-Zvi B, Gafter-Gvili A, Paul M, Leibovici L, Shpilberg O, Gafter U. Intravenous versus oral iron supplementation for the treatment of anemia in CKD: systematic review and meta-analysis. Am J Kidney Dis. 2008 Nov;52(5):897-906. PubMed
  2. Besarab A, Frinak S, Yee J. An indistinct balance: the safety and efficacy of parenteral iron therapy. J Am Soc Nephrol. 1999;10:2029-43. PubMed 
  3. Chertow GM, Mason PD, Vaage-Nilsen O, Ahlmen J. Update on adverse drug events associated with parenteral iron. Nephrol Dial Transplant. 2006;21:378-82. PubMed 
  4. Critchley J, Dundar Y. Adverse events associated with intravenous iron infusion (low-molecular-weight iron dextran and iron sucrose): a systematic review. Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine. 2007;9(1):8-36. Interscience 
  5. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Anemia Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease. Kidney Int., Suppl. 2012;2:275-335. KDIGO
  6. Locatelli F, Bárány P, Covic A, De Francisco A, Del Vecchio L, Goldsmith D et al; ERA-EDTA ERBP Advisory Board. Kidney Disease: Improving Global Outcomes guidelines on anaemia management in chronic kidney disease: a European Renal Best Practice position statement. Nephrol Dial Transplant. 2013;28:1346-59. PubMed 
  7. Macdougall IC, Bock AH, Carrera F, Eckardt KU, Gaillard C, Van Wyck D, Roubert B, Nolen JG, Roger SD; FIND-CKD Study Investigators. FIND-CKD: a randomized trial of intravenous ferric carboxymaltose versus oral iron in patients with chronic kidney disease and iron deficiency anaemia. Nephrol Dial Transplant. 2014; 29: 2075-84. PubMed
  8. Shepshelovich D, Rozen-Zvi B, Avni T, Gafter U, Gafter-Gvili A. Intravenous Versus Oral Iron Supplementation for the Treatment of Anemia in CKD: An Updated Systematic Review and Meta-analysis. Am J Kidney Dis. 2016 Nov;68(5):677-90. PubMed
  9. O'Lone EL, Hodson EM, Nistor I, Bolignano D, Webster AC, Craig JC. Parenteral versus oral iron therapy for adults and children with chronic kidney disease. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Feb 21;2(2):CD007857. PubMed Fulltext

Bedömning utförd av

Expertgrupp njursjukdomar