Tillbaka

järnsulfat
Duroferon

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp njursjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Renal anemi med funktionell eller absolut järnbrist

Förbehåll / Kommentar

Duroferon ingår inte i läkemedelsförmånen vid receptförskrivning. Det är det järnpreparat som erbjuder högst järnhalt till lägst pris.

För patienter som inte har dialysbehandling och som inte behandlas med erytropoesstimulerande läkemedel kan ett behandlingsförsök med oralt järn göras initialt. Vid biverkningar eller otillräcklig respons av oral järnbehandling inom några månader bör intravenös behandling initieras [1,2].

Järnsulfat bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Oral behandling med järn är beprövat och förenligt med hög säkerhet och låg kostnad vid behandling av järnbrist.

I jämförelser mellan oralt och intravenöst järn hos patienter med njursvikt utan dialys eller pågående ESL-behandling medför ofta peroral järnbehandling stigande hemoglobinvärde, men ferritin och transferrinmättnad stiger mer med intravenöst järn [3]. Även hemoglobinvärdet stiger långsammare med peroralt järn [3]. Dock ses i en annan studie av samma patientgrupp att peroral järnbehandling kan vara jämförbart med låg-dos intravenöst järn [4]. För patienter som behandlas med ESL eller dialys är peroral järnbehandling oftast inte effektiv och är istället förenat med lägre hemoglobinkoncentrationer och högre ESL-doser [5,6].


Utredningsmaterial och referenser

  1. KDIGO Anemia Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease. Kidney Int Suppl 2012;2:279-335. KDIGO
  2. Padhi S, Glen J, Pordes B, Thomas M, Group. ftGD. Management of anaemia in chronic kidney disease: summary of updated NICE guidance. BMJ 2015;350. PubMed
  3. O'Lone EL, Hodson EM, Nistor I, Bolignano D, Webster AC, Craig JC. Parenteral versus oral iron therapy for adults and children with chronic kidney disease. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Feb 21;2(2):CD007857. doi: 10.1002/14651858.CD007857.pub3. PMID: 30790278; PMCID: PMC6384096. PubMed Fulltext
  4. Kalra PA, Bhandari S, Saxena S, Agarwal D, Wirtz G, Kletzmayr J et al. A randomized trial of iron isomaltoside 1000 versus oral iron in non-dialysis-dependent chronic kidney disease patients with anaemia. Nephrol Dial Transplant. 2015. PubMed
  5. Toblli JE, Di Gennaro F. Switching Patients with Non-Dialysis Chronic Kidney Disease from Oral Iron to Intravenous Ferric Carboxymaltose: Effects on Erythropoiesis-Stimulating Agent Requirements, Costs, Hemoglobin and Iron Status. PLoS One 2015;10:e0125528. PubMed
  6. Rozen-Zvi B, Gafter-Gvili A, Paul M, Leibovici L, Shpilberg O, Gafter U. Intravenous Versus Oral Iron Supplementation for the Treatment of Anemia in CKD: Systematic Review and Meta-analysis. American Journal of Kidney Diseases 2008;52:897-906. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp njursjukdomar