Tillbaka

kalciumkarbonat
Calcitugg

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp njursjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandlingskrävande hypokalcemi

Hyperfosfatemi vid njursvikt

Förbehåll / Kommentar

Tabletterna måste intas till måltid för att ha effekt. Kalciumkarbonat är effektivast som tuggtablett.

Kalciumkarbonat bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Med avtagande njurfunktion ökar fosfatretentionen på grund av minskad fosfatutsöndring. När GFR sjunker under 40-25 ml/min/1,73 utvecklar patienterna ofta hyperfosfatemi. Förhöjda fosfatvärden är associerade med ökad risk för mortalitet [1,2]. Observationsstudier visar att fosfatsänkande behandling hos dialyspatienter är associerad till förbättrad överlevnad [3,4].

I internationella guidelines rekommenderas att sänka förhöjda fosfatvärden till normala värden genom begränsning av fosfatintaget och intag av fosfatsänkande läkemedel [5]. Så kallade fosfatbindare tas tillsammans med måltiden för att binda fosfatet i maten och hämma fosfatabsorptionen i tarmen.

Kalciumhaltiga fosfatbindare (Calcitugg och Kalcipos) sänker fosfatvärdet effektivt, men det finns en ökad risk för kärlförkalkningar vid högt kalciumintag [6]. Därför bör det totala kalciumintaget begränsas till maximalt 1,5 g kalcium per dag. Hyperkalcemi ska undvikas då epidemiologiska data visar association med ökad mortalitet och icke-fatala kardiovaskulära händelser [7].

Mindre randomiserade kontrollerade studier för både predialys- och dialyspatienter samt metaanalyser visar en överlevnadsvinst för patienter som tar sevelamer jämfört med kalciuminnehållande fosfatbindare [8,9,10,11]. Kalciuminnehållande fosfatbindare bör i första hand användas vid uttalad hypokalcemi, och då tillfälligt. Som fosfatbindare är de lämpliga till patienter med biverkningar av andra fosfatbindare och utan förhöjd risk för positiv kalciumbalans och vaskulära förkalkningar. 


Utredningsmaterial och referenser

 1. Eddington H, Hoefield R, Sinha S, Chrysochou C, Lane B, Foley RN et al. Serum phosphate and mortality in patients with chronic kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol. 2010;5: 2251–57. PubMed
 2. Tentori F, Blayney MJ, Albert JM, Gillespie BW, Kerr PG, Bommer J et al. Mortality risk for dialysis patients with different levels of serum calcium, phosphorus, and PTH: the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). Am J Kidney Dis. 2008;52:519–30. PubMed
 3. Lopes AA, Tong L, Thumma J, Li Y, Fuller DS, Morgenstern H et al. Phosphate binder use and mortality among hemodialysis patients in the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS): evaluation of possible confounding by nutritional status. Am J Kidney Dis. 2012;60:90–101. PubMed
 4. Cannata-Andia JB, Fernandez-Martin JL, Locatelli F, London G, Gorriz JL, Floege J et al. Use of phosphate-binding agents is associated with a lower risk of mortality. Kidney Int. 2013;84:998–1008. PubMed
 5. KDIGO Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD-MBD Work Group. KDIGO clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, prevention, and treatment of Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD). Kidney Int. Supplements. Volume 7, Issue 1, 2017. KDIGO
 6. Block GA, Wheeler DC, Persky MS, Kestenbaum B, Ketteler M, Spiegel DM et al. Effects of phosphate binders in moderate CKD. J Am Soc Nephrol. 2012;23:1407–15. PubMed
 7. Floege J, Kim J, Ireland E, Chazot C, Drueke T, de Francisco A et al. Serum iPTH, calcium and phosphate, and the risk of mortality in a European haemodialysis population. Nephrol Dial Transplant. 2011;26:1948–55. PubMed
 8. Di Iorio B, Bellasi A, Russo D. Mortality in kidney disease patients treated with phosphate binders: a randomized study. Clin J Am Soc Nephrol. 2012;7: 487–93. PubMed
 9. Di Iorio B, Molony D, Bell C, Cucciniello E, Bellizzi V, Russo D et al. Sevelamer versus calcium carbonate in incident hemodialysis patients: results of an open-label 24-month randomized clinical trial. Am J Kidney Dis. 2013;62:771–8. PubMed
 10. Patel L, Bernard LM, Elder GJ. Sevelamer versus calcium-based binders for treatment of hyperphosphatemia in CKD: a meta-analysis of randomized controlled trials. Clin J Am Soc Nephrol. 2016;11:232–44. PubMed
 11. Ruospo M, Palmer SC, Natale P, Craig JC, Vecchio M, Elder GJ, et al. Phosphate binders for preventing and treating chronic kidney disease-mineral and bone disorder (CKD-MBD). Cochrane Database Syst Rev. 2018 Aug; 2018(8): CD006023 PubMed Fulltext

Bedömning utförd av

Expertgrupp njursjukdomar