Tillbaka

sevelamer
Sevelamer …, Renvela

(Specialiserad vård)
2020-12-09 Expertgrupp njursjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hyperfosfatemi vid njursvikt, där kostråd inte givit tillräcklig effekt.

Förbehåll / Kommentar

Sevelamerkarbonat finns både som tablett och oral suspension. Tabletterna ska sväljas hela och får inte krossas. Sevelamerkarbonat ska intas till måltid. Dosen titreras med hjälp av P-fosfatnivåer, ofta behövs minst 6 tabletter per dag för att nå tillräcklig effekt.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Sevelamer är inte miljöklassificerat.

Motivering

Med avtagande njurfunktion ökar fosfatretentionen på grund av minskad fosfatutsöndring. När GFR sjunker under 40-25 ml/min/1,73 utvecklar patienterna ofta hyperfosfatemi. Förhöjda fosfatvärden är associerade med ökad risk för mortalitet [1,2]. Observationsstudier visar att fosfatsänkande behandling hos dialyspatienter är associerad till förbättrad överlevnad [3,4].

I den största randomiserade kontrollerade studien såg man ingen överlevnadsvinst för patienter som tar sevelamer jämfört med kalciuminnehållande fosfatbindare [5]. I motsats till detta visar ett par mindre randomiserade kontrollerade studier för både predialys- och dialyspatienter samt metaanalyser en bättre överlevnad för patienter som tar sevelamer jämfört med kalciumsalter [6,7,8,9].

I internationella guidelines rekommenderas att sänka förhöjda fosfatvärden mot normala nivåer genom begränsning av fosfatintaget och intag av fosfatsänkande läkemedel [10]. Fosfatbindare tas tillsammans med måltiden för att binda fosfatet i maten och hämma fosfatabsorptionen i tarmen.

Icke-kalciuminnehållande fosfatbindare, till exempel sevelamer är förstahandsval för patienter med förväntad överlevnad på minst två år.

Sevelamer är dyrare per definierad dygnsdos jämfört med kalciumkarbonat.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Eddington H, Hoefield R, Sinha S, Chrysochou C, Lane B, Foley RN et al. Serum phosphate and mortality in patients with chronic kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol. 2010;5: 2251–7. PubMed
  2. Tentori F, Blayney MJ, Albert JM, Gillespie BW, Kerr PG, Bommer J et al. Mortality risk for dialysis patients with different levels of serum calcium, phosphorus, and PTH: the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). Am J Kidney Dis. 2008;52:519–30. PubMed
  3. Lopes AA, Tong L, Thumma J, Li Y, Fuller DS, Morgenstern H et al. Phosphate binder use and mortality among hemodialysis patients in the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS): evaluation of possible confounding by nutritional status. Am J Kidney Dis. 2012;60:90–101. PubMed
  4. Cannata-Andia JB, Fernandez-Martin JL, Locatelli F, London G, Gorriz JL, Floege J et al. Use of phosphate-binding agents is associated with a lower risk of mortality. Kidney Int. 2013;84:998–1008. PubMed
  5. Suki WN, Zabaneh R, Cangiano JL, Reed J, Fischer D, Garrett L et al. Effects of sevelamer and calcium-based phosphate binders on mortality in hemodialysis patients. Kidney Int 2007;72:1130–7. PubMed
  6. Di Iorio B, Bellasi A, Russo D. Mortality in kidney disease patients treated with phosphate binders: a randomized study. Clin J Am Soc Nephrol. 2012;7:487–93. PubMed
  7. Di Iorio B, Molony D, Bell C, Cucciniello E, Bellizzi V, Russo D et al. Sevelamer versus calcium carbonate in incident hemodialysis patients: results of an open-label 24-month randomized clinical trial. Am J Kidney Dis. 2013;62:771–8. PubMed
  8. Patel L, Bernard LM, Elder GJ. Sevelamer versus calcium-based binders for treatment of hyperphosphatemia in CKD: a meta-analysis of randomized controlled trials. Clin J Am Soc Nephrol. 2016;11:232–44. PubMed
  9. Ruospo M, Palmer SC, Natale P, Craig JC, Vecchio M, Elder GJ, et al. Phosphate binders for preventing and treating chronic kidney disease-mineral and bone disorder (CKD-MBD). Cochrane Database Syst Rev. 2018 Aug; 2018(8): CD006023 PubMed Fulltext
  10. KDIGO Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD-MBD Work Group. KDIGO clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, prevention, and treatment of Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD). Kidney Int. Supplements, Volume 7, Issue 1, 2017. KDIGO

Bedömning utförd av

Expertgrupp njursjukdomar