Tillfälliga orostillstånd

.

.

Tillfälliga orostillstånd bör inte behandlas farmakologiskt.

Se Ångest hos äldre, i avsnittet om Äldre och läkemedel.

.

Tillfällig behandling av orostillstånd hos barn och ungdomar

Tillfällig oro ska generellt inte behandlas farmakologiskt hos barn och ungdomar. Vid enstaka tillfällen, som inför exempelvis sjukvårdande ingrepp och svårare tillfälliga orosframkallande händelser, kan undantag göras.