Vaccination av barn

Se Barnvaccinationer, Janusinfo.
Dokumentet innehåller information och länkar avseende de vacciner som ingår i allmänna barnvaccinationsprogrammet, inklusive dosering, intervall, administrationssätt, och hur vacciner kan kombineras. Det finns även information om sjukdomarna som ska förebyggas. Information finns även om vaccination av särskilda riskgrupper bland barn.

Tabell: Allmäna barnvaccinationsprogrammet

*Gäller i Region Stockholm till barn födda från 2014.
**Gäller i Region Stockholm till barn födda från 2013.

Komplettering av ofullständigt vaccinerade barn

Se Komplettering av vaccinationer under Vaccination av barn och ungdomar, Folkhälsomyndigheten. Dokumentet innehåller förslag på kompletterande vaccinationsschema beroende på ålder och vaccinationsstatus.