Tillbaka

Hantering av jäv

Region Stockholms läkemedelskommitté och dess expertgrupper har en gemensam jävspolicy där öppenhet kring engagemang och aktiviteter tillsammans med läkemedelsföretag och andra intressenter är central. Samtliga ledamöter ska årligen, eller vid förändrade förhållanden dessemellan, lämna offentliga jävsdeklarationer.
Region Stockholms läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertgrupper, vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka listan. Ledamöter som deklarerat jäv deltar varken i diskussion eller i beslut som rör de berörda läkemedlen/terapiområdena. Ledamot i läkemedelskommittén som även är ledamot i expertgrupp deltar inte i beslut som rör den expertgruppens avsnitt.
Följande ledamöter i Region Stockholms läkemedelskommitté har inte deltagit i beslut till Kloka listan 2020 på grund av jävsituation:
Ledamot Thomas Kahan har deklarerat jäv gentemot företagen Amgen och Pfizer och har inte deltagit i beslut som relaterar till företagens produkter inom lipidområdet.
Ledamot Rumiana Zlatewa har deklarerat jäv gentemot företaget Bayer och har inte deltagit i beslut som relaterar till företagets produkter inom antikoagulantiaområdet.

Region Stockholms läkemedelskommitté och dess expertgrupper har en gemensam jävspolicy där öppenhet kring engagemang och aktiviteter tillsammans med läkemedelsföretag och andra intressenter är central. Samtliga ledamöter ska årligen, eller vid förändrade förhållanden dessemellan, lämna offentliga jävsdeklarationer.

Region Stockholms läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertgrupper, vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka listan. Ledamöter som deklarerat jäv deltar varken i diskussion eller i beslut som rör de berörda läkemedlen/terapiområdena. Ledamot i läkemedelskommittén som även är ledamot i expertgrupp deltar inte i beslut som rör den expertgruppens avsnitt.

Följande ledamöter i Region Stockholms läkemedelskommitté har inte deltagit i beslut till Kloka listan 2020 på grund av jävsituation:

Ledamot Thomas Kahan har deklarerat jäv gentemot företagen Amgen och Pfizer och har inte deltagit i beslut som relaterar till företagens produkter inom lipidområdet.

Ledamot Rumiana Zlatewa har deklarerat jäv gentemot företaget Bayer och har inte deltagit i beslut som relaterar till företagets produkter inom antikoagulantiaområdet.