Tillbaka

Hantering av jäv

Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd har en gemensam jävspolicy där öppenhet kring engagemang och aktiviteter tillsammans med läkemedelsföretag och andra intressenter är central. Samtliga ledamöter ska årligen, eller vid förändrade förhållanden dessemellan, lämna offentliga jävsdeklarationer.

Stockholms läns läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertråd, vilka läkemedel som ska rekommenderas i Kloka listan. Ledamöter som deklarerat jäv deltar varken i diskussion eller i beslut som rör de berörda läkemedlen/terapiområdena.

Följande ledamot i Stockholms läns läkemedelskommitté har inte deltagit i beslut till Kloka listan 2019 på grund av jävsituation:

Ledamot Rumiana Zlatewa har deklarerat jäv gentemot företagen Bayer, GSK och MSD och har inte deltagit i beslut som relaterar till företagens produkter inom hjärt-kärlområdet.