Tillbaka

Kontakt

Kloka listan ges ut av Stockholms läns läkemedelskommitté och innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar.

Synpunkter på Kloka listan välkomnas!
Stockholms läns läkemedelskommitté tar tacksamt emot dina synpunkter såväl på rekommenderade preparat som på utformningen av Kloka listan, både den tryckta och den elektroniska versionen. Synpunkter lämnas via e-post till lakemedelskommitten.hsf@sll.se.

För kontaktuppgifter till ordförande i expertråden, se Expertråd i Stockholms läns läkemedelskommitté.

Regler för användning av Kloka listan varumärke