Tillbaka

Kontakt

Kloka listan ges ut av Region Stockholms läkemedelskommitté och innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar.

Synpunkter på Kloka listan välkomnas!
Region Stockholms läkemedelskommitté tar tacksamt emot dina synpunkter såväl på rekommenderade preparat som på utformningen av Kloka listan, både den tryckta och den elektroniska versionen. Synpunkter lämnas via e-post till lakemedelskommitten.hsf@sll.se.

För kontaktuppgifter till ordförande i expertgrupperna, se Expertgrupper till Region Stockholms läkemedelskommitté.

Regler för användning av Kloka listan varumärke